Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 36kWORD 19k
15. februar 2021
E-006085/2020(ASW)
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Helena Dalli
Forespørgslens reference: E-006085/2020

Kommissionen er bekendt med udviklingen i Polen, som kan påvirke kvinders rettigheder. Den er fast besluttet på at anvende alle de redskaber, der er til rådighed i traktaterne, til at opretholde beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, hvilket er en forudsætning for at sikre ligebehandling for loven, og for at forsvare EU-borgernes rettigheder.

Kommission gav i proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som blev iværksat af Kommissionen i 2017, udtryk for bekymring over den polske forfatningsdomstols uafhængighed og legitimitet. Som der blev mindet om i retsstatsrapporten fra 2020(1), er disse bekymringer endnu ikke blevet imødegået.

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er centrale elementer i den grundlæggende ret til ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder.

Det er imidlertid medlemsstaterne, der er ansvarlige for udformningen af sundhedspolitikken og tilrettelæggelsen og leveringen af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. EU's indsats supplerer de nationale politikker og sigter mod at forbedre folkesundheden, forebygge sygdomme og imødegå væsentlige trusler mod folkesundheden gennem information, udveksling af bedste praksis og uddannelse. Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtter om nødvendigt deres indsats.

I EU-strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025(2), fremlægges Kommissionens politiske mål for ligestilling mellem kønnene. Kommissionen støtter udveksling af god praksis om sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Den finansierer organisationer, der bekæmper vold mod kvinder, og støtter kvinders menneskerettigheder i EU's optræden udadtil.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX:52020SC0320
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
Seneste opdatering: 22. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik