Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 19k
15 februari 2021
E-006085/2020(ASW)
Antwoord van mevrouw Dalli
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-006085/2020

De Commissie is op de hoogte van de ontwikkelingen in Polen, die van invloed kunnen zijn op de rechten van vrouwen. Zij verbindt zich ertoe alle op grond van de Verdragen beschikbare instrumenten te gebruiken om de bescherming van de grondrechten en de rechtsstaat te waarborgen — een noodzakelijke voorwaarde voor gelijke behandeling voor de wet en voor de verdediging van de rechten van EU-burgers.

In de procedure van artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie die in 2017 door de Commissie is ingeleid, uitte de Commissie haar bezorgdheid over de onafhankelijkheid en legitimiteit van het Constitutioneel Hof van Polen. Zoals in het verslag over de rechtsstaat van 2020(1) is herhaald, is deze bezorgdheid tot dusver nog niet weggenomen.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vormen de kern van het grondrecht op gendergelijkheid en van vrouwenrechten.

De lidstaten zijn echter verantwoordelijk voor de bepaling van het gezondheidsbeleid en de organisatie en verlening van medische diensten en gezondheidszorg. Het optreden van de Unie vormt een aanvulling op het nationale beleid en is gericht op verbetering van de volksgezondheid, ziektepreventie en het wegnemen van belangrijke bronnen van gevaar voor de gezondheid door middel van informatie, uitwisseling van beste praktijken en onderwijs. De Commissie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten en verleent zo nodig steun aan hun acties.

In de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025(2) worden de beleidsdoelstellingen van de Commissie inzake gendergelijkheid gepresenteerd. De Commissie ondersteunt de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van gezondheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zij biedt organisaties die geweld tegen vrouwen bestrijden financiële steun en ondersteunt de mensenrechten van vrouwen in het externe optreden.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
Laatst bijgewerkt op: 15 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid