Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 40kWORD 19k
15 lutego 2021 r.
E-006085/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Helenę Dalli
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: E-006085/2020

Komisja jest świadoma wydarzeń w Polsce, które mogą mieć wpływ na prawa kobiet. Jest gotowa wykorzystać wszystkie narzędzia dostępne na podstawie Traktatów w celu zachowania ochrony praw podstawowych i praworządności – warunku wstępnego zapewnienia równego traktowania wobec prawa i obrony praw obywateli UE.

W ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej wszczętej przez Komisję w 2017 r. Komisja wyraziła wątpliwości dotyczące niezależności i legitymacji polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Jak przypomniano w sprawozdaniu na temat praworządności za 2020 r.(1), wątpliwości te nie zostały jak dotąd rozwiane.

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne są zasadniczymi elementami podstawowego prawa do równości płci oraz praw kobiet.

Za określanie polityki zdrowotnej oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej odpowiadają jednak państwa członkowskie. Działania Unii uzupełniają politykę krajową i są nakierowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i eliminowanie głównych źródeł zagrożeń dla zdrowia poprzez informowanie, wymianę najlepszych praktyk i edukację. Komisja promuje współpracę między państwami członkowskimi i w razie potrzeby wspiera ich działania.

W europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020‐2025(2) przedstawiono cele polityki Komisji na rzecz równouprawnienia płci. Komisja wspiera wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie. Finansuje organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i wspiera prawa kobiet w działaniach zewnętrznych.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności