Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 11k
10. listopadu 2020
E-006085/2020
Otázka k písemnému zodpovězení  E-006085/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Zásah proti reprodukčním právům v Polsku v době přetrvávající krize v oblasti právního státu

Dne 22. října 2020 polský Ústavní soud složený z nezákonně jmenovaných soudců rozhodl, že umělé přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu je protiústavní. Toto politicky motivované rozhodnutí je dalším útokem na právní stát v Polsku. Představuje téměř úplný zákaz umělého přerušení těhotenství vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo v Polsku 97,6 % legálních potratů vykonáno z důvodu poškození plodu.

Vzhledem k výše uvedenému:

1. Jaké kroky podnikne Komise s ohledem na to, že Polsko neprovádí rozsudky Evropského soudu pro lidská práva týkající se přerušení těhotenství (konkrétně články 3 a 8 Evropské úmluvy o lidských právech a rozsudek ve věci R. R. v. Polsko (2011)), čímž porušuje zásady právního státu?

2. S ohledem na stanovisko výboru OSN proti mučení, podle kterého je odepření přístupu k bezpečnému a legálnímu ukončení těhotenství forma mučení(1), jaká opatření přijme Komise s cílem zabránit dalšímu porušování reprodukčních práv v Polsku?

3. Jak hodlá Komise reagovat na polská opatření, která mají silný dopad na ženy a jejich zdraví, s ohledem na závazky přijaté ve strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, aby dosáhla rovného postavení žen a mužů v Evropě?

(1)Závěrečné připomínky k sedmé pravidelné zprávě o Polsku, 2019.
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 30. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí