Parlamentin kysymys - E-006397/2020(ASW)Parlamentin kysymys
E-006397/2020(ASW)

  Stella Kyriakidesin Euroopan komission puolesta antama vastaus

  Pellolta pöytään ‐strategiassa ja biodiversiteettistrategiassa asetetut määrälliset tavoitteet ovat poliittisia sitoumuksia. Koska ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, niistä ei tehdä vaikutustenarviointia. Paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti komissio toteuttaa ja julkaisee vaikutustenarviointeja strategioissa ilmoitettujen lainsäädäntöehdotusten yhteydessä. Komission vuoden 2021 työohjelmassa[1] esitetään alustava julkaisuaikataulu Pellolta pöytään ‐strategiaan ja biodiversiteettistrategiaan kuuluvista ehdotuksista, jotka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021.

  Kussakin vaikutustenarvioinnissa arvioidaan yksittäistä säädösaloitetta siten, että voimassa oleva lainsäädäntö ja kaikki asiaankuuluvat toimintapoliittiset ehdotukset, myös strategioissa mainitut ehdotukset, otetaan kokonaisuudessaan huomioon. Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti näiden ehdotusten valmisteluun alusta alkaen. Parlamentin jäsenten mainitsema mallinnus – joka ei kuitenkaan ole vaikutustenarviointi – on saatu päätökseen, mutta sitä koskeva kertomus ei ole vielä valmis.

  Kuten Pellolta pöytään ‐strategiassa todetaan, komissio seuraa strategiaan sisältyvien toimien kumulatiivisia vaikutuksia kilpailukykyyn, ympäristöön ja terveyteen ja voi hyödyntää näin saatuja tietoja tulevissa tarkistuksissa.

  Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö