Parlementaire vraag - E-006397/2020(ASW)Parlementaire vraag
E-006397/2020(ASW)

  Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

  De kwantitatieve doelstellingen die in de “van boer tot bord”-strategie en biodiversiteitsstrategie zijn opgenomen, geven politieke toezeggingen weer. Aangezien zij juridisch niet bindend zijn, hoeven zij niet aan een effectbeoordeling te worden onderworpen. Overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving zal de Commissie de in de strategieën aangekondigde wettelijke voorstellen inclusief effectbeoordelingen uitvoeren en publiceren. Het werkprogramma van de Commissie voor 2021 geeft een indicatief tijdschema van de publicatie van de voorstellen in de “van boer tot bord”- en de biodiversiteitsstrategie. Deze voorstellen worden naar verwachting in 2021 goedgekeurd[1].

  Bij iedere effectbeoordeling zal het afzonderlijke wettelijke initiatief in volledige samenhang met bestaande wetgeving en alle relevante beleidsvoorstellen, inclusief die voorstellen die in de strategieën zijn gedaan, worden beoordeeld. Belanghebbenden zullen vanaf het begin actief bij het voorbereiden van deze voorstellen worden betrokken. Hoewel de specifieke modellering waar de geachte Parlementsleden naar verwijzen — die geen effectbeoordeling is — al is afgesloten, is het verwante rapport nog niet afgerond.

  Zoals aangegeven in de “van boer tot bord”-strategie, zal de Commissie toezicht houden op het cumulatieve effect van de geplande acties in de strategie op het concurrentievermogen, het milieu en de gezondheid, en dit zal worden meegenomen in toekomstige evaluaties.

  Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid