Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 50kWORD 10k
24. listopadu 2020
E-006397/2020
Otázka k písemnému zodpovězení  E-006397/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Posouzení dopadu strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti

V květnu 2020 zveřejnila Komise svoji strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (F2F) a strategii v oblasti biologické rozmanitosti, které zahrnují ambiciózní cíle, jichž má být dosaženo do roku 2030 (vyčlenění 10 % zemědělské půdy; 20% snížení množství chemických hnojiv; 50% snížení množství pesticidů; 25% podíl na ekologické produkci; výsadba 3 miliard stromů; 50% snížení antimikrobiálních látek používaných u hospodářských zvířat). Evropská komise ještě nezveřejnila posouzení dopadů.

Ve svém posouzení toho, jaké dopady bude mít plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030, Komise odkazuje na modelování, které poskytuje „kvantitativní posouzení účinků“, neuvádí však žádné další podrobnosti o výsledcích. Studie navíc není veřejnosti dostupná.

1. Kdy má Komise v úmyslu zveřejnit posouzení dopadů své strategie F2F a strategie v oblasti biologické rozmanitosti?

2. Bude posouzení dopadů strategie F2F a strategie v oblasti biologické rozmanitosti komplexní se všemi cíli stanovenými v těchto dvou strategiích? Bude hodnotit dopad každého cíle individuálně?

3. Má Komise s ohledem na výsledky posouzení dopadu týkajícího se zemědělské produkce a zajišťování potravin v EU, příjmů zemědělců, cen a dovozu/vývozu v EU v úmyslu přezkoumat cíle obou strategií, pokud se ukáže, že jsou pro zemědělské hospodářství EU neudržitelné (nebo mají zvláštní dopad)?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 7. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí