Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 45kWORD 10k
24. november 2020
E-006397/2020
Kirjalikult vastatav küsimus  E-006397/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)
 Kirjalik vastus 
 Teema: Strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia mõju hindamine

Komisjon avaldas 2020. aasta mais strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia ambitsioonikate eesmärkidega, mis tuleb saavutada 2030. aastaks (selleks eraldatakse 10 % põllumajandusmaast; keemiliste väetiste kasutamist vähendatakse 20 % võrra; keemiliste pestitsiidide kasutamist vähendatakse 50 % võrra; mahepõllumajanduslikku tootmist suurendatakse 25 %; istutatakse 3 miljardit puud; antimikroobikumide tarvitamist kariloomadel vähendatakse 50 % võrra). Komisjon ei ole veel vastavat mõjuhinnangut avaldanud.

2030. aasta kliimaeesmärgi kava mõjuhinnangus viitab komisjon modelleerimisele, mis annab küll mõju kohta kvantitatiivse hinnangu, kuid tulemuste kohta täpsemat teavet ei anna. Lisaks ei ole uuring üldsusele kättesaadav.

1. Millal kavatseb komisjon avaldada mõjuhinnangu strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia kohta?

2. Kas strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia mõju hindamine hõlmab kõiki neis kahes strateegias seatud eesmärke? Kas komisjon hindab iga eesmärgi mõju eraldi?

3. Kas komisjon hindab ELi põllumajandustootmise ja toiduga kindlustatuse, põllumajandustootjate sissetulekute, hindade ning impordi ja ekspordi mõju hindamise tulemuste valguses nende kahe strateegia eesmärke, kui need osutuvad ELi põllumajandusmajandusele jätkusuutmatuks või avaldavad sellele olulist mõju?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 7. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika