Parlamendi esitatud küsimus - E-006397/2020Parlamendi esitatud küsimus
E-006397/2020

Strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia mõju hindamine

24.11.2020

Kirjalikult vastatav küsimus  E-006397/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)

Komisjon avaldas 2020. aasta mais strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia ambitsioonikate eesmärkidega, mis tuleb saavutada 2030. aastaks (selleks eraldatakse 10 % põllumajandusmaast; keemiliste väetiste kasutamist vähendatakse 20 % võrra; keemiliste pestitsiidide kasutamist vähendatakse 50 % võrra; mahepõllumajanduslikku tootmist suurendatakse 25 %; istutatakse 3 miljardit puud; antimikroobikumide tarvitamist kariloomadel vähendatakse 50 % võrra). Komisjon ei ole veel vastavat mõjuhinnangut avaldanud.

2030. aasta kliimaeesmärgi kava mõjuhinnangus viitab komisjon modelleerimisele, mis annab küll mõju kohta kvantitatiivse hinnangu, kuid tulemuste kohta täpsemat teavet ei anna. Lisaks ei ole uuring üldsusele kättesaadav.

Viimane päevakajastamine: 7. detsember 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika