Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 44kWORD 10k
24. marraskuuta 2020
E-006397/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-006397/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian vaikutustenarviointi

Toukokuussa 2020 komissio julkaisi Pellolta pöytään -strategian (Farm to Fork, F2F) ja biodiversiteettistrategian, joihin sisältyy vuoteen 2030 mennessä saavutettavia kunnianhimoisia tavoitteita (10 prosenttia viljelymaasta kesantomaaksi, kemiallisten lannoitteiden vähentäminen 20 prosentilla, kemiallisten torjunta-aineiden vähentäminen 50 prosentilla, luonnonmukaisen tuotannon osuus 25 prosenttiin, kolmen miljardin puun istuttaminen ja mikrobilääkkeiden käytön vähentäminen kotieläintuotannossa 50 prosentilla). Komissio ei ole vielä julkaissut vaikutustenarviointia.

Vuoden 2030 ilmastotavoitesuunnitelman vaikutustenarvioinnissaan komissio viittaa mallinnukseen, jolla saadaan määrällinen arvio vaikutuksista, mutta ei anna lisätietoja tuloksista. Tutkimus ei myöskään ole julkisesti saatavilla.

1. Milloin komissio aikoo julkaista vaikutustenarvioinnin Pellolta pöytään -strategiastaan ja biodiversiteettistrategiastaan?

2. Kattaako Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian vaikutustenarviointi kaikki kyseisissä strategioissa asetetut tavoitteet? Arvioiko se kunkin tavoitteen vaikutukset erikseen?

3. Ottaen huomioon EU:n maataloustuotantoa ja elintarviketurvaa, viljelijöiden tuloja, hintoja sekä tuontia ja vientiä koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset, aikooko komissio tarkistaa kyseisten kahden strategian tavoitteita, jos ne osoittautuvat kestämättömiksi EU:n maatalousekonomian kannalta tai jos niillä on erityisiä vaikutuksia siihen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö