Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 10k
24 november 2020
E-006397/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-006397/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Effectbeoordeling van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie

In mei 2020 heeft de Commissie haar “van boer tot bord”-strategie en haar biodiversiteitsstrategie gepubliceerd, met ambitieuze doelstellingen voor 2030 (het braakleggen van 10 % van het landbouwareaal; een 20 % vermindering van het gebruik van kunstmest; een 50 % vermindering van het gebruik van pesticiden; een aandeel van 25 % voor organische productie; het planten van 3 miljard bomen; een 50 % vermindering van het gebruik van antimicrobiële stoffen voor vee). De Commissie moet nog een effectbeoordeling publiceren.

In haar effectbeoordeling van de klimaatdoelstelling voor 2030 schrijft de Commissie dat “er een kwantitatieve beoordeling moet plaatsvinden van de effecten”, maar verstrekt zij geen details over de resultaten. Bovendien is de studie niet toegankelijk voor het publiek.

1. Wanneer is de Commissie voornemens de effectbeoordeling van haar “van boer tot bord”- en haar biodiversiteitsstrategie te publiceren?

2. Zullen de effectbeoordelingen van haar “van boer tot bord”- en haar biodiversiteitsstrategie alle doelstellingen omvatten die met de twee strategieën worden beoogd? Zullen de effecten van alle doelstellingen afzonderlijk worden beoordeeld?

3. Is de Commissie, in het licht van de resultaten van de effectbeoordeling met betrekking tot de agrarische productie en de voedselzekerheid in de EU, de inkomens van landbouwers, de prijzen van im- en export, voornemens de doelstellingen van de twee strategieën te herzien als zij niet haalbaar blijken te zijn (of ernstige gevolgen hebben) voor de agrarische economie van de EU?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 7 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid