Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 48kWORD 10k
24 noiembrie 2020
E-006397/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-006397/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Anne Sander (PPE), Franc Bogovič (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Daniel Buda (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Balázs Hidvéghi (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Riho Terras (PPE), Irène Tolleret (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ulrike Müller (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Norbert Lins (PPE), Marlene Mortler (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE)
 Răspuns scris 
 Subiect: Evaluarea impactului Strategiei „De la fermă la consumator” și al Strategiei privind biodiversitatea

În mai 2020, Comisia a publicat Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia privind biodiversitatea. Acestea includ obiective ambițioase care trebuie atinse până în 2030 (scoaterea temporară din circuitul agricol a 10 % din terenurile agricole; reducerea cu 20 % a îngrășămintelor chimice; reducerea cu 50 % a pesticidelor chimice; o rată a producției ecologice de 25 %; plantarea a 3 miliarde de copaci; reducerea cu 50 % a antimicrobienelor pentru animale). Comisia Europeană nu a publicat încă o evaluare a impactului.

În evaluarea impactului Planului privind obiectivele climatice pentru 2030, Comisia menționează un exercițiu de modelare care oferă „o evaluare cantitativă a efectelor”, dar nu oferă detalii suplimentare cu privire la rezultate. În plus, studiul nu este disponibil publicului.

1. Când intenționează Comisia să publice evaluarea impactului Strategiei „De la fermă la consumator” și al Strategiei privind biodiversitatea?

2. Va cuprinde evaluarea impactului acestor două strategii toate obiectivele avute în vedere în cele două strategii? Va evalua aceasta impactul fiecărui obiectiv în mod individual?

3. Având în vedere rezultatele evaluării impactului în ceea ce privește producția agricolă și securitatea alimentară în UE, veniturile fermierilor, prețurile și importurile/exporturile, intenționează Comisia să revizuiască obiectivele celor două strategii în cazul în care acestea se dovedesc a fi nesustenabile pentru economia agricolă a UE (sau o afectează în mod deosebit)?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 7 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate