Parlamentin kysymys - E-006467/2020(ASW)Parlamentin kysymys
E-006467/2020(ASW)

Ylva Johanssonin Euroopan komission puolesta antama vastaus

Komissio suhtautuu erittäin vakavasti kaikkiin väitteisiin, joiden mukaan turvapaikanhakijoita on käännytetty takaisin rajalla. Komissiolla ei ole valtuuksia tutkia väitteitä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten väärinkäytöksistä, mutta se seuraa tiiviisti perusoikeuksien kunnioittamista ja odottaa jäsenvaltioiden tutkivan epäilyt ja toteuttavan tarvittaessa asianmukaisia toimia. Frontexilla ei ole henkilöstöä eikä kalustoa Kroatian maaulkorajoilla.

Perusoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä osa Schengenin säännöstöä. Komissio katsoi vuonna 2019 antamassaan tiedonannossa[1], että Kroatia on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Schengenin säännöstön soveltamisen edellytykset täyttyvät. Kroatian olisi jatkettava johdonmukaisesti kaikkien käynnissä olevien toimien täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan, että nämä edellytykset täyttyvät edelleen. Komissio teki 17. marraskuuta 2020 yhdessä perusoikeusviraston kanssa seurantakäynnin Kroatiaan. Käynnin ensisijainen tarkoitus oli arvioida nykytilannetta ja keskustella tehokkaan ja riippumattoman seurantamekanismin perustamisesta, jotta ilmoitettuja ja mahdollisia tulevia perusoikeusloukkauksia rajalla voitaisiin käsitellä johdonmukaisesti ja avoimesti.

Komissio on myös säännöllisesti yhteydessä Kroatiaan ja pyytää tietoja väitteistä ja tutkimuksista, joita viranomaisten on suoritettava. Lisäksi järjestetään säännöllisiä tapaamisia Kroatian oikeusasiamiehen, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ajantasaisten tietojen saamiseksi tällaisista tapauksista.

Komissio tekee tiiviisti yhteistyötä Kroatian ja asiaan kuuluvien sidosryhmien kanssa riippumattoman seurantamekanismin perustamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi tapausten seurannassa.

Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö