Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 35kWORD 20k
26 maart 2021
E-006467/2020(ASW)
Antwoord van mevrouw Johansson
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-006467/2020

De Commissie neemt alle meldingen van vermeende pushbacks zeer serieus. De Commissie heeft geen bevoegdheden om vermeend wangedrag van de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten te onderzoeken, maar houdt wel nauwlettend toezicht op de manier waarop de grondrechten in acht worden genomen, en verwacht van de lidstaten dat zij in voorkomend geval een onderzoek instellen en passende actie ondernemen. Aan de landbuitengrenzen van Kroatië is geen personeel of materieel van Frontex ingezet.

Eerbiediging van de grondrechten is een belangrijk onderdeel van het Schengenacquis. In haar mededeling van 2019(1) concludeerde de Commissie dat Kroatië de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van het Schengenacquis wordt voldaan. Kroatië moet consequent voortwerken aan de uitvoering van alle lopende maatregelen om de nakoming van deze voorwaarden te blijven waarborgen. Op 17 november 2020 heeft de Commissie samen met het Bureau voor de grondrechten een monitoringbezoek aan Kroatië gebracht. Het bezoek had voornamelijk tot doel de huidige situatie te beoordelen en besprekingen te voeren over de instelling van een doeltreffend en onafhankelijk monitoringmechanisme om gemelde en eventuele toekomstige incidenten van schendingen van de grondrechten aan de grens op een coherente en transparante manier aan te pakken.

Daarnaast heeft de Commissie regelmatig bilaterale contacten met Kroatië om informatie te verkrijgen over de vermeende schendingen en de verplichte officiële onderzoeken. Er worden ook regelmatig vergaderingen georganiseerd met de Kroatische ombudsvrouw, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties om actuele informatie over incidenten te ontvangen.

De Commissie werkt nauw samen met Kroatië en belanghebbende partijen om het opzetten van het onafhankelijke monitoringmechanisme te bespreken en de transparantie bij de follow-up van incidenten te vergroten.

(1)COM(2019) 497 van 22 oktober 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2019:0497:FIN
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid