Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 65kWORD 11k
26 Νοεμβρίου 2020
E-006467/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006467/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Bettina Vollath (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Günther Sidl (S&D), Evelyn Regner (S&D), Isabel Santos (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Andreas Schieder (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Νέα αποδεικτικά στοιχεία για επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Κροατίας —θα αρχίσει επιτέλους η Επιτροπή να αντιδρά;

Στις 18 Νοεμβρίου 2020, η γερμανική εφημερίδα Der Spiegel δημοσίευσε άρθρο σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Κροατίας. Το άρθρο τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίον Κροάτες συνοριοφύλακες ώθησαν δια της βίας τους αιτούντες άσυλο πίσω στα σύνορα προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επιπλέον, ο Frontex έχει μαγνητοσκοπήσει βίντεο στα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας, όπου έχουν σημειωθεί επαναπροωθήσεις και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Δεδομένης της αξιοπιστίας της πηγής και των αποδεικτικών βίντεο που παρασχέθηκαν, προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς κατά Κροατών συνοριοφυλάκων και του Frontex χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό του Frontex;

2. Οι Κροάτες συνοριοφύλακες προφανώς δεν ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν;

3. Κροάτες συνοριοφύλακες έχουν παραβιάσει το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και το άρθρο 21 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Δεδομένων αυτών των παραβιάσεων, ποια μέτρα —πέραν της ενδεχόμενης κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της κροατικής κυβέρνησης— θα λάβει η Επιτροπή ως απάντηση στα γεγονότα αυτά;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου