Parlamentin kysymys - E-006467/2020Parlamentin kysymys
E-006467/2020

Uutta näyttöä takaisinkäännytyksistä Kroatian rajalla – Alkaako komissio vihdoin reagoida?

Kirjallisesti vastattava kysymys  E-006467/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Bettina Vollath (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Günther Sidl (S&D), Evelyn Regner (S&D), Isabel Santos (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Andreas Schieder (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Saksalainen sanomalehti Der Spiegel julkaisi 18. marraskuuta 2020 raportin laittomista takaisinkäännytyksistä Kroatian rajalla. Raportista käy ilmi, miten kroatialaiset rajavartijat työntävät turvapaikanhakijoita väkipakolla takaisin rajan yli Bosnia ja Hertsegovinaan. Lisäksi Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on nauhoittanut videokuvaa Kroatian ulkorajalta, missä takaisinkäännytykset ja vakavat ihmisoikeusrikkomukset ovat tapahtuneet.

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö