Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 31kWORD 19k
5 март 2021 г.
E-006592/2020(ASW)
Отговор, даден от г-жа Кириакиду
от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: E-006592/2020

Комисията е осведомена за информацията относно производството на конско месо в Аржентина, разпространена в медиите. Комисията напомня, че клането на ранени коне и бременни кобили е разрешено съгласно законодателството на ЕС, при условие че се спазват правилата за хуманно отношение към животните и че тяхното месо е годно за консумация от човека.

Комисията предприема действия, за да гарантира спазването на правото на Съюза и изпълнението на изискванията за внос на конско месо. Тези действия се предприемат в съответствие със законодателството на Съюза и, когато става дума за трети държави, съгласно международните задължения на Съюза в рамките на Световната търговска организация.

Комисията обосновава действията си с официални проверки и резултатите от своите одити, включително в Аржентина и други държави. Когато при одитите са установени недостатъци, те водят до препоръки за корективни действия, включително относно проследимостта. Комисията внимателно оценява действията на държавите за изпълнение на препоръките. В случая с Аржентина препоръките се отнасяха до подобряването на официалния контрол в събирателните центрове за коне, правилното прилагане на националното законодателство за ветеринарномедицинските продукти и правилното извършване на следкланичния преглед.

Специално по отношение на Мексико одитите установиха, че конете, лекувани с неразрешени ветеринарномедицински продукти, са били клани за консумация от човека и последващ износ за ЕС. Това беше потвърдено от резултатите от тестове, направени на границите на ЕС. Вследствие на това ЕС предприе мерки за забрана на вноса на конско месо от Мексико(1). Действията, предприети от Мексико за отстраняване на установените недостатъци, ще бъдат внимателно оценени, преди този износ да може да бъде възобновен.

(1)Решение за изпълнение 2014/891/ЕС на Комисията
Последно осъвременяване: 11 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност