Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 18k
5 maart 2021
E-006592/2020(ASW)
Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-006592/2020

De Commissie is op de hoogte van de in de media verschenen informatie over de productie van paardenvlees in Argentinië. De Commissie herinnert eraan dat het slachten van gewonde paarden en drachtige merries overeenkomstig de Uniewetgeving is toegestaan indien de voorschriften inzake het welzijn van de dieren worden nageleefd en het vlees van de dieren geschikt voor menselijke consumptie wordt geacht.

De Commissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de Uniewetgeving en de invoervereisten voor paardenvlees worden nageleefd. Die maatregelen worden genomen in overeenstemming met het Unierecht en, in het geval van derde landen, ook met de internationale verplichtingen van de Unie in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

De Commissie baseert haar maatregelen op officiële controles en op de resultaten van haar audits, met inbegrip van audits in Argentinië en andere landen. Waar uit die audits is gebleken dat er sprake was van tekortkomingen, zijn aanbevelingen voor corrigerende maatregelen, onder meer met betrekking tot traceerbaarheid, gedaan. De Commissie beoordeelt de maatregelen die de landen hebben genomen om gevolg te geven aan de aanbevelingen zorgvuldig. In geval van Argentinië hadden de aanbevelingen betrekking op de verbetering van officiële controles in verzamelcentra voor paarden, de correcte handhaving van de nationale wetgeving inzake diergeneesmiddelen, en een correcte uitvoering van de post-mortemkeuring.

Vooral wat Mexico betreft, is uit de audits gebleken dat paarden die met niet-toegelaten diergeneesmiddelen zijn behandeld, voor menselijke consumptie en uitvoer naar de EU zijn geslacht. De resultaten van tests die aan de EU-grenzen zijn uitgevoerd, hebben dit bevestigd. De EU heeft daarom maatregelen genomen om de invoer van paardenvlees uit Mexico te verbieden(1). Maatregelen van Mexico om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken, zullen zorgvuldig worden beoordeeld voordat de uitvoer naar de EU kan worden hervat.

(1)Uitvoeringsbesluit 2014/891/EU van de Commissie .
Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid