Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 35kWORD 19k
5 marca 2021 r.
E-006592/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: E-006592/2020

Komisja jest świadoma ujawnionych w mediach informacji dotyczących produkcji koniny w Argentynie. Komisja przypomina, że ubój rannych koni i klaczy ciężarnych jest dozwolony na mocy przepisów UE, pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz uznania mięsa tych zwierząt za nadające się do spożycia przez ludzi.

Komisja podejmuje działania w celu zapewnienia przestrzegania prawodawstwa Unii i spełnienia wymogów dotyczących przywozu mięsa końskiego. Działania te są podejmowane zgodnie z prawodawstwem Unii, a w przypadku państw trzecich również zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Komisja opiera swoje działania na kontrolach urzędowych i wynikach swoich audytów, w tym audytów w Argentynie i innych państwach. W przypadkach stwierdzenia w wyniku audytów niedociągnięć wydano zalecenia dotyczące działań naprawczych, w tym identyfikowalności. Komisja uważnie ocenia działania podejmowane przez państwa i służące realizacji zaleceń. W przypadku Argentyny zalecenia dotyczyły poprawy kontroli urzędowych w punktach odbioru koni, prawidłowego egzekwowania przepisów krajowych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych oraz właściwego wdrożenia badania poubojowego.

W szczególności w odniesieniu do Meksyku kontrole wykazały, że konie poddane leczeniu niedopuszczonymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi zostały ubite w celu spożycia przez ludzi i w celu dalszego wywozu do UE. Potwierdziły to wyniki testów przeprowadzonych na granicach UE. W związku z tym UE wprowadziła środki zakazujące przywozu koniny z Meksyku(1). Przed wznowieniem odnośnego wywozu działania podjęte przez Meksyk w celu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć zostaną starannie ocenione.

(1)Decyzja wykonawcza Komisji 2014/891/UE.
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności