Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 52kWORD 11k
3. joulukuuta 2020
E-006592/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-006592/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (GUE/NGL), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Varastetuista ja tunnistamattomista hevosista peräisin olevan Argentiinasta tuodun lihan elintarviketurvallisuusriskit

Uusi AWF/TSB:n dokumentti on paljastanut, että Argentiinasta tuodun hevosenlihan elintarviketurvallisuus on vaarantunut vakavasti, sillä elintarvikeketjuun päätyy järjestelmällisesti keräyskeskusten ja teurastamojen kautta tunnistamattomia ja/tai merkitsemättömiä hevosia sekä varastettuja hevosia, joita koskevat asiakirjat on väärennetty.

Sovelletut terveys- ja kasvinsuojelunormit herättävät huolta, sillä elintarvikeketjuun päätyy ilman valvontaa sairaita ja loukkaantuneita hevosia, tiineitä tammoja sekä hevosia, joiden lääkintähistoriaa ei tunneta. Viralliset EU:n tarkastuselimet ovat vahvistaneet, että jäljitettävyyden kanssa on ongelmia.

Kyseiseen dokumenttiin sisältyvät viimeaikaiset tutkimukset todistavat, että Argentiinan ajantasaiset jäljitystä ja eläinten hyvinvointia koskevat lait eivät ole muuttaneet tilannetta.

Miten komissio arvioi tunnistamattomista, varastetuista, sairaista ja loukkaantuneista hevosista peräisin olevan, elintarvikeketjuun päätyvän ja EU:hun tuotavan lihan elintarviketurvallisuusriskit ja miten se arvioi tartunnan vaaran, joka aiheutuu hevosten pitämisestä raatokasojen lähellä keräyskeskuksissa?

Kykeneekö komissio kiistämään dokumentissa ja liitteenä olevassa asiakirja-aineistossa esitetyt tiedot? Jos ei, onko komissio valmis keskeyttämään hevosenlihan tuonnin Argentiinasta viipymättä?

Miksi komission toimet ovat olleet niin erilaisia Argentiinan ja Meksikon hevosenlihan suhteen, kun otetaan huomioon EU:n tarkastuselinten tekemät hyvin samankaltaiset havainnot molemmissa maissa?

Tukijat(1)

(1)Esittäjien kysymystä tukevat seuraavat jäsenet: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE), Annika Bruna (ID)
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 21. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö