Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 54kWORD 11k
3 grudnia 2020
E-006592/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-006592/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (GUE/NGL), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w związku z przywożonym mięsem kradzionych i niezidentyfikowanych koni z Argentyny

Z nowej dokumentacji fundacji AWF/TSB wynika, że bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do koniny przywożonej z Argentyny jest poważnie zagrożone, ponieważ niezidentyfikowane i/lub nieznakowane konie oraz skradzione konie z podrobionymi dokumentami są strukturalnie wprowadzane do łańcucha żywnościowego poprzez miejsca gromadzenia i rzeźnie.

Stosowane normy sanitarne i fitosanitarne budzą niepokój, ponieważ chore i ranne konie, źrebne klacze i konie o nieznanej historii leczenia wchodzą bez kontroli do łańcucha żywnościowego. Oficjalne kontrole UE potwierdziły, że występują problemy związane z identyfikowalnością.

Niedawne dochodzenia, zawarte w niniejszej dokumentacji, dowodzą, że zaktualizowane argentyńskie przepisy dotyczące identyfikowalności i dobrostanu zwierząt nie zmieniły tej sytuacji.

Jak Komisja ocenia zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do mięsa niezidentyfikowanych, skradzionych, chorych i rannych koni, które trafiają do łańcucha żywnościowego i są przywożone do UE, oraz jak ocenia ryzyko zanieczyszczenia wynikające z trzymania koni w miejscach gromadzenia w pobliżu tusz?

Czy Komisja jest w stanie zakwestionować informacje przedstawione w dokumentacji i załączonym dossier, a jeśli nie, czy jest gotowa do natychmiastowego zawieszenia przywozu koniny z Argentyny?

Dlaczego działania Komisji w odniesieniu do argentyńskiej i meksykańskiej koniny tak się różniły, biorąc pod uwagę bardzo podobne ustalenia z kontroli UE w obu krajach?

Popierający(1)

(1)Oprócz autorów to pytanie popierają inni posłowie: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE), Annika Bruna (ID)
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności