Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 17k
23. ožujka 2021.
E-006842/2020(ASW)
Odgovor gđe Kyriakides
u ime Europske komisije
Referentna oznaka pitanja: E-006842/2020

Komisija podupire države članice u ulaganju u primarnu zdravstvenu zaštitu osiguravanjem financijskih sredstava i poboljšanjem znanja o donošenju politika. Primarna zdravstvena zaštita preduvjet je za bolju učinkovitost zdravstvenih sustava, koji su ključni za suočavanje s krizama, uključujući krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19.

Izazovi s kojima se suočava primarna zdravstvena zaštita u različitim državama članicama navedeni su u izvješćima za pojedinačne zemlje u okviru europskog semestra(1). Primarna zdravstvena zaštita jedno je od područja koje je predstavljeno u profilima zemalja „Stanje zdravlja u EU-u”(2) i jedna je od tema u popratnom izvješću za 2017.(3). Izvješće koje su cijenjeni zastupnici spomenuli u svojem pitanju rezultat je rada stručne skupine Komisije za procjenu učinkovitosti zdravstvenih sustava(4), koja je razvila koncept mjerenja uspješnosti primarne zdravstvene zaštite.

Za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu države članice mogu se koristiti različitim instrumentima financiranja Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima(5). Države članice razmatraju i primjenu Mehanizma za oporavak i otpornost(6) kako bi poduprle reforme i ulaganja u zdravstveni sustav.

Komisija je financirala projekte kao što su SCIROCCO Exchange(7) i VIGOUR(8) te nedavno pokrenuta zajednička akcija za provedbu skrbi koja se temelji na digitalnim uslugama te koja je integrirana i usmjerena na pojedinca(9). Njima se promiču najbolje prakse integracije zdravstvene zaštite, pri čemu ključnu ulogu igra primarna zdravstvena zaštita. Potpora jačanju primarne zdravstvene zaštite jedna je od mogućih mjera koja ispunjava uvjete za program EU4Health za razdoblje 2021. — 2027.(10).

Bolji sustavi informiranja i nadzora dio su mjera za izgradnju snažne europske zdravstvene unije(11).

(1)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/winter-package_hr
(2)https://ec.europa.eu/health/state/summary_hr
(3)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
(4)https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/overview_hr
(5)https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/
(6)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
(7)https://www.sciroccoexchange.com/
(8)https://vigour-integratedcare.eu/
(9)https://www.kronikgune.org/en/kronikgune-leads-the-jadecare-joint-action-at-european-level-with-the-participation-of-48-organisations-from-17-european-countries/
(10)https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hr
(11)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=HR
Posljednje ažuriranje: 31. svibnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti