Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 46kWORD 39k
23 marca 2021 r.
E-006842/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: E-006842/2020

Komisja wspiera państwa członkowskie w inwestowaniu w podstawową opiekę zdrowotną, zapewniając finansowanie i poszerzając wiedzę na potrzeby kształtowania polityki. Podstawowa opieka zdrowotna jest warunkiem wstępnym poprawy funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, które mają kluczowe znaczenie dla przezwyciężania kryzysów, w tym kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Wyzwania, przed którymi stoi podstawowa opieka zdrowotna w różnych państwach członkowskich, zostały podkreślone w sprawozdaniach krajowych w ramach europejskiego semestru(1). Podstawowa opieka zdrowotna jest jednym z obszarów przedstawionych w profilach krajowych w ramach cyklu „Stan zdrowia w UE”(2) i była jednym z tematów sprawozdania towarzyszącego za 2017 r.(3) Sprawozdanie, do którego odnoszą się Szanowni Posłowie w swoim pytaniu, jest wynikiem prac grupy ekspertów Komisji ds. oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych(4), która opracowała koncepcję pomiaru skuteczności podstawowej opieki zdrowotnej.

Do celów inwestycji w podstawową opiekę zdrowotną państwa członkowskie mogą korzystać z różnych unijnych instrumentów finansowania, w szczególności z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych(5). Państwa członkowskie rozważają również, czy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności(6) mógłby wspierać reformy systemu opieki zdrowotnej i inwestycje w tej dziedzinie.

Komisja sfinansowała projekty takie jak SCIROCCO Exchange(7) i VIGOUR(8), a także nowo uruchomione wspólne działanie na rzecz wdrożenia zintegrowanych i skoncentrowanych na pacjencie usług opieki opartych na środowisku cyfrowym(9). Projekty te promują najlepsze praktyki w zakresie integracji opieki, przy założeniu, że kluczową rolę odgrywa podstawowa opieka zdrowotna. Wspieranie wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej jest jednym z możliwych działań kwalifikowalnych w ramach Programu UE dla zdrowia na lata 2021‐2027(10).

Lepsze systemy wymiany informacji i nadzoru są częścią działań służących budowaniu silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej(11).

(1)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/winter-package_pl
(2)https://ec.europa.eu/health/state/summary_pl
(3)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
(4)https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/overview_pl
(5)https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/
(6)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl
(7)https://www.sciroccoexchange.com/
(8)https://vigour-integratedcare.eu/
(9)https://www.kronikgune.org/en/kronikgune-leads-the-jadecare-joint-action-at-european-level-with-the-participation-of-48-organisations-from-17-european-countries/
(10)https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pl
(11)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=PL
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności