Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 48kWORD 20k
2021 m. balandžio 19 d.
E-006975/2020(ASW)
Vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Borrellio atsakymas
Europos Komisijos vardu
Klausimo numeris: E-006975/2020

ES ne kartą aiškiai išreiškė savo poziciją dėl Tibeto daugiašalių forumų viešuose debatuose(1) ir dvišaliuose susitikimuose su Kinijos atstovais. Padėties Tibete ir Sindziange klausimas buvo iškeltas 2020 m. birželio 22 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime(2) ir 2020 m. rugsėjo 14 d.(3) bei gruodžio 30 d.(4) ES ir Kinijos vadovų susitikimuose. Vykstant ES ir Kinijos dialogui žmogaus teisių klausimais, ES nuolat reiškė susirūpinimą dėl religijos ir tikėjimo laisvės apribojimų, dėl švietimo mažumos kalba teisės ir dėl tibetiečių savavališko sulaikymo ir priverstinio dingimo atvejų. Neseniai pateiktos ataskaitos, kuriose pranešama apie nepriimtinas tibetiečiams taikomas masines darbo jėgos perkėlimo schemas, kelia didelį susirūpinimą.

ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės žmogaus teisių teisės ir standartų, įskaitant prievartinio darbo ir vaikų darbo draudimą, žmogaus teisių ir darbuotojų teisių pažeidimų aukų apsaugą. Ji taip pat skatina ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, kurių Kinija dar neratifikavo.

2020 m. pabaigoje iš esmės baigtos derybos dėl ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų. Pagal šį susitarimą Kinija įsipareigojo dėti tęstines tvarias pastangas ratifikuoti TDO konvencijas dėl priverstinio ar privalomojo darbo (Konvenciją Nr. 29 ir 2014 m. protokolą) ir dėl priverstinio darbo panaikinimo (Konvenciją Nr. 105). ES ragins Kiniją laikytis šio įsipareigojimo. Kaip neseniai patvirtino ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) ekspertų grupė(5), įsipareigojimas dėl ratifikavimo yra privalomas, ir Kinija turi imtis konkrečių veiksmų šiam tikslui pasiekti.

Dėl galimo ES ribojamųjų priemonių (sankcijų) fiziniams asmenims ir subjektams priėmimo, sprendimus dėl jų vieningai priima Taryba.

(1)https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/75884/hrc43-item-4-human-rights-situations-require-councils-attention-eu-statement_en
https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/85812/hrc45-item-4-human-rights-situation-require-councils-attention-eu-statement_en
(2)https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
(3)https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/14/eu-china-leaders-meeting-upholding-eu-values-and-interests-at-the-highest-level-joint-press-release-by-president-michel-president-von-der-leyen-and-chancellor-merkel/
(4)https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2020/12/30/eu-china-leaders-meeting-delivering-results-by-standing-firm-on-eu-interests-and-values/
(5)https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2238
Atnaujinta: 2021 m. balandžio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika