Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 50kWORD 10k
15. prosince 2020
E-006975/2020
Otázka k písemnému zodpovězení  E-006975/2020
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 138 jednacího řádu
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Čínské pracovní tábory v Tibetu

Internační tábory v regionu Sin-ťiang právem vzbudily značnou pozornost EU a Parlament již dříve požadoval sankce za toto hrubé porušování lidských práv. Nesmíme zapomínat na to, že podobně krutému zacházení jsou vystaveni i obyvatelé Tibetu.

Podle zprávy nadace Jamestown bylo do pracovních táborů převezeno více než půl milionu Tibeťanů, kteří si zde mají osvojit „pracovní disciplínu, čínský jazyk a etiku“. To představuje nepřijatelné porušování lidských práv a náboženské, politické, ale i osobní svobody Tibeťanů. S ohledem na výše uvedené:

1. Připravuje Komise režim sankcí nebo podniká jiné konkrétní kroky proti osobám odpovědným za pracovní tábory v Tibetu, včetně jejich architekta Čchena Čchüan-kua?

2. Zohlední Komise existenci těchto tibetských pracovních táborů při jednáních o spolupráci s Čínou, například během jednání o komplexní investiční dohodě mezi EU a Čínou?

3. Jak se bude řešit otázka těchto táborů a jiných případů porušování lidských práv v Tibetu v rámci příštího dialogu a summitu o lidských právech EU–Čína, vzhledem k tomu, že na posledním summitu EU–Čína předsedkyně Komise veřejně prohlásila, že základní lidská práva jsou neoddiskutovatelná?

Poslanci, kteří otázku podpořili(1)

(1)Otázku podpořili i jiní poslanci než její autoři: Clara Ponsatí Obiols (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 7. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí