Parlamentní otázka - E-006975/2020Parlamentní otázka
E-006975/2020

  Čínské pracovní tábory v Tibetu

  Otázka k písemnému zodpovězení  E-006975/2020
  místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
  článek 138 jednacího řádu
  Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI)

  Internační tábory v regionu Sin-ťiang právem vzbudily značnou pozornost EU a Parlament již dříve požadoval sankce za toto hrubé porušování lidských práv. Nesmíme zapomínat na to, že podobně krutému zacházení jsou vystaveni i obyvatelé Tibetu.

  Podle zprávy nadace Jamestown bylo do pracovních táborů převezeno více než půl milionu Tibeťanů, kteří si zde mají osvojit „pracovní disciplínu, čínský jazyk a etiku“. To představuje nepřijatelné porušování lidských práv a náboženské, politické, ale i osobní svobody Tibeťanů. S ohledem na výše uvedené:

  Poslanci, kteří otázku podpořili[1]

  Poslední aktualizace: 7. ledna 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí