Parlamento klausimas - E-006975/2020Parlamento klausimas
E-006975/2020

Kinijos darbo stovyklos Tibete

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-006975/2020
Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI)

Internuotų asmenų stovyklos Sindziango regione teisėtai sulaukė didelio ES dėmesio, o Parlamentas jau anksčiau ragino taikyti sankcijas už šį akivaizdų žmogaus teisių pažeidimą. Turime nepamiršti, kad tokie žiaurumai vykdomi prieš Tibeto tautą.

Pasak „Jamestown Foundation“ ataskaitos, į šias darbo stovyklas buvo perkelta daugiau kaip 500 000 tibetiečių, kad jie išmoktų „darbo drausmės, kinų kalbos ir etikos“. Tai rodo, kad nepaisoma žmogaus teisių ir tibetiečių religijos, politinės bei asmeninės laisvės. Atsižvelgiant į tai:

Rėmėjai[1]

Atnaujinta: 2021 m. sausio 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika