Parlamentná otázka - E-006975/2020Parlamentná otázka
E-006975/2020

Čínske pracovné tábory v Tibete

Otázka na písomné zodpovedanie  E-006975/2020
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
článok 138 rokovacieho poriadku
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI)

Internačné tábory v regióne Sin-ťiang oprávnene pritiahli širokú pozornosť EÚ a Parlament už v minulosti požadoval sankcie za toto očividné porušovanie ľudských práv. Nesmieme zabúdať, že podobne kruto sa zaobchádza aj s obyvateľmi Tibetu.

V správe nadácie Jamestown Foundation sa uvádza, že do týchto pracovných táborov bolo nahnaných viac ako pol milióna Tibeťanov, aby si osvojili „pracovnú disciplínu, čínsky jazyk a etiku“. Svedčí to o neprijateľnom ignorovaní ľudských práv a náboženskej, politickej, ale aj osobnej slobody Tibeťanov. Vzhľadom na uvedené:

Otázku podporili[1]

Posledná úprava: 7. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia