Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 50kWORD 10k
15. decembra 2020
E-006975/2020
Otázka na písomné zodpovedanie  E-006975/2020
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
článok 138 rokovacieho poriadku
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Čínske pracovné tábory v Tibete

Internačné tábory v regióne Sin-ťiang oprávnene pritiahli širokú pozornosť EÚ a Parlament už v minulosti požadoval sankcie za toto očividné porušovanie ľudských práv. Nesmieme zabúdať, že podobne kruto sa zaobchádza aj s obyvateľmi Tibetu.

V správe nadácie Jamestown Foundation sa uvádza, že do týchto pracovných táborov bolo nahnaných viac ako pol milióna Tibeťanov, aby si osvojili „pracovnú disciplínu, čínsky jazyk a etiku“. Svedčí to o neprijateľnom ignorovaní ľudských práv a náboženskej, politickej, ale aj osobnej slobody Tibeťanov. Vzhľadom na uvedené:

1. Pripravuje Komisia režim sankcií alebo prijíma iné konkrétne opatrenia proti jednotlivcom zodpovedným za pracovné tábory v Tibete vrátane architekta týchto táborov Čchen Čchuan-kua?

2. Bude sa týmito tibetskými pracovnými tábormi zaoberať počas rozhovorov o spolupráci s Čínou, napríklad počas rokovaní o komplexnej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou?

3. Ako sa bude riešiť otázka týchto táborov a iných prípadov porušovania ľudských práv v Tibete v rámci budúceho dialógu a samitu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou vzhľadom na verejné vyhlásenie predsedu Komisie na poslednom samite EÚ – Čína, že základné ľudské práva sú neoddiskutovateľné?

Otázku podporili(1)

(1)Otázku podporili poslanci, ktorí nie sú jej autormi: Clara Ponsatí Obiols (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 7. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia