Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 10k
22. prosince 2020
E-007020/2020
Otázka k písemnému zodpovězení  E-007020/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Ohrožení soudní imunity v Polsku

Dne 18. listopadu 2020 se polské orgány dopustily dalšího flagrantního porušení nezávislosti soudnictví. Tzv. disciplinární komora Nejvyššího soudu přijala rozhodnutí, kterým byl soudce Igor Tuleya zbaven imunity a kterým byl pozastaven výkon jeho funkce na dobu neurčitou a současně po dobu tohoto pozastavení snížen jeho plat. Následně bude soudce Tuleya trestně stíhán za neplnění povinností a za překročení pravomocí.

1. Bez ohledu na příkaz Soudního dvora Evropské unie (SDEU) týkající se disciplinární komory (C-791/19) a navzdory mnohým výzvám polských soudců, evropských soudců, a dokonce i polského soudce u SDEU, vykonává disciplinární komora i nadále soudní funkci. Proč Komise nepředložila SDEU další žádost, v níž by požádala o uložení zaplacení pokuty?

2. Navzdory rozsudku SDEU ve věci nezávislosti této disciplinární komory (C-585/18, C-624/18 a C-625/18) ona sama prohlašuje, že rozsudek SDEU není ve vztahu k vnitrostátnímu právnímu řádu závazný. Jaká opatření Komise v reakci na tuto záležitost přijala?

3. Proč Komise váhá se zahájením řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti se situací soudních orgánů, které nejsou nezávislé, jako je např. Státní soudcovská rada, Ústavní soud a mimořádná komora Nejvyššího soudu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 11. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí