Parlamentní otázka - E-007020/2020Parlamentní otázka
E-007020/2020

Ohrožení soudní imunity v Polsku

Otázka k písemnému zodpovězení  E-007020/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

Dne 18. listopadu 2020 se polské orgány dopustily dalšího flagrantního porušení nezávislosti soudnictví. Tzv. disciplinární komora Nejvyššího soudu přijala rozhodnutí, kterým byl soudce Igor Tuleya zbaven imunity a kterým byl pozastaven výkon jeho funkce na dobu neurčitou a současně po dobu tohoto pozastavení snížen jeho plat. Následně bude soudce Tuleya trestně stíhán za neplnění povinností a za překročení pravomocí.

Poslední aktualizace: 11. ledna 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí