Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 10k
22 Δεκεμβρίου 2020
E-007020/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-007020/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Δικαστική ασυλία υπό απειλή στην Πολωνία

Στις 18 Νοεμβρίου 2020, οι πολωνικές αρχές παραβίασαν για μια ακόμη φορά κατάφωρα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε να άρει την ασυλία του δικαστή Igor Tuleya, να τον παύσει επ’ αόριστον από τα επαγγελματικά του καθήκοντα και να μειώσει τις αποδοχές του κατά τη διάρκεια της παύσης αυτής. Κατά συνέπεια, ο δικαστής Tuleya θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για μη εκπλήρωση των καθηκόντων του και για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του.

1. Παρά τη διάταξη του ΔΕΕ σχετικά με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου (υποθεση C-791/19) και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις Πολωνών και ευρωπαίων δικαστών, συμπεριλαμβανομένων των Πολωνών δικαστών στο ΔΕΕ, το πειθαρχικό τμήμα εξακολουθεί να ασκεί δικαστικά καθήκοντα. Γιατί η Επιτροπή δεν υποβάλλει πρόσθετη αίτηση στο ΔΕΕ για την επιβολή προστίμου στην Πολωνία;

2. Παρά την απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την ανεξαρτησία του πειθαρχικού τμήματος (υποθέσεις C-585/18, C-624/18 και C-625/18), το πειθαρχικό τμήμα υποστηρίζει ότι η απόφαση του ΔΕΕ δεν είναι δεσμευτική για την εσωτερική έννομη τάξη. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος;

3. Γιατί η Επιτροπή διστάζει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Πολωνίας λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας των δικαστικών οργάνων στη χώρα αυτή, όπως το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το Συνταγματικό Δικαστήριο και το έκτακτο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου