Parlamentin kysymys - E-007020/2020Parlamentin kysymys
E-007020/2020

  Puolassa uhattuna oleva oikeudellinen koskemattomuus

  Kirjallisesti vastattava kysymys  E-007020/2020
  komissiolle
  työjärjestyksen 138 artikla
  Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

  Puolan viranomaiset rikkoivat 18. marraskuuta 2020 jälleen räikeästi oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Korkeimman oikeuden kurinpitojaosto päätti peruuttaa tuomari Igor Tuleyan koskemattomuuden, pidättää hänet tehtävistään toistaiseksi ja alentaa hänen palkkaansa keskeytyksen ajaksi. Näin ollen tuomari Tuleyaa vastaan nostetaan rikossyyte siitä, että hän on laiminlyönyt tehtävänsä ja ylittänyt toimivaltansa.

  Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö