Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 46kWORD 10k
22. joulukuuta 2020
E-007020/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-007020/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Puolassa uhattuna oleva oikeudellinen koskemattomuus

Puolan viranomaiset rikkoivat 18. marraskuuta 2020 jälleen räikeästi oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Korkeimman oikeuden kurinpitojaosto päätti peruuttaa tuomari Igor Tuleyan koskemattomuuden, pidättää hänet tehtävistään toistaiseksi ja alentaa hänen palkkaansa keskeytyksen ajaksi. Näin ollen tuomari Tuleyaa vastaan nostetaan rikossyyte siitä, että hän on laiminlyönyt tehtävänsä ja ylittänyt toimivaltansa.

1. Vaikka Euroopan unionin tuomioistuin antoi kurinpitojaostoa koskevan määräyksen (C-791/19), ja puolalaisten tuomareiden, eurooppalaisten tuomareiden ja jopa unionin tuomioistuimen puolalaisen tuomarin lukuisista pyynnöistä huolimatta kurinpitojaostolla on edelleen lainkäyttötehtäviä. Miksi komissio ei esitä unionin tuomioistuimelle lisäpyyntöä sakon määräämiseksi?

2. Kurinpitojaoston riippumattomuutta koskevasta unionin tuomioistuimen tuomiosta (C-585/18, C-624/18 ja C-625/18) huolimatta kurinpitojaosto itse väittää, että unionin tuomioistuimen tuomio ei sido kansallista oikeusjärjestystä. Mitä toimenpiteitä komissio on toteuttanut tähän kysymykseen vastaamiseksi?

3. Miksi komissio epäröi käynnistää rikkomismenettelyjä sellaisten oikeuslaitoksen elinten tilanteesta, jotka eivät ole riippumattomia, kuten kansallinen tuomarineuvosto, perustuslakituomioistuin ja korkeimman oikeuden ylimääräinen jaosto?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö