Parlementaire vraag - E-007020/2020Parlementaire vraag
E-007020/2020

  Gerechtelijke immuniteit in Polen onder druk

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-007020/2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

  Op 18 november 2020 hebben de Poolse autoriteiten de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wederom ernstig geschonden. De zogeheten tuchtkamer van het hooggerechtshof besloot de immuniteit van rechter Igor Tuleya op te heffen, hem voor onbepaalde tijd in zijn ambt te schorsen en zijn loon voor de duur van deze schorsing te verlagen. Dat betekent dat rechter Tuleya strafrechtelijk vervolgd zal worden voor plichtverzuim en overschrijding van zijn bevoegdheden.

  Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid