Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 51kWORD 10k
22 grudnia 2020
E-007020/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-007020/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Zagrożenie immunitetu sędziowskiego w Polsce

18 listopada 2020 r. polskie władze dopuściły się kolejnego rażącego naruszenia niezawisłości sądów. Tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła uchylić immunitet sędziego Igora Tulei, zawiesić go w wykonywaniu czynności służbowych na czas nieokreślony i obniżyć jego wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia. Sędziemu Tulei ma zostać postawiony zarzut karny o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

1. Niezależnie od orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej (C-791/19) oraz pomimo licznych apeli ze strony polskich sędziów, sędziów europejskich, a nawet polskiego sędziego TSUE, Izba Dyscyplinarna nadal pełni funkcję sądowniczą. Dlaczego Komisja nie skierowała do TSUE dodatkowego wniosku o wydanie nakazu zapłaty grzywny?

2. Pomimo wyroku TSUE w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) sama Izba Dyscyplinarna twierdzi, że wyrok TSUE nie jest wiążący dla krajowego porządku prawnego. Jakie środki podjęła Komisja w odpowiedzi na tę kwestię?

3. Dlaczego Komisja waha się, czy wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w sytuacji gdy organy wymiaru sprawiedliwości, takie jak Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny i Izba Nadzwyczajna Sądu Najwyższego, nie są niezawisłe?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności