Pytanie poselskie - E-007020/2020Pytanie poselskie
E-007020/2020

Zagrożenie immunitetu sędziowskiego w Polsce

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-007020/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

18 listopada 2020 r. polskie władze dopuściły się kolejnego rażącego naruszenia niezawisłości sądów. Tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła uchylić immunitet sędziego Igora Tulei, zawiesić go w wykonywaniu czynności służbowych na czas nieokreślony i obniżyć jego wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia. Sędziemu Tulei ma zostać postawiony zarzut karny o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności