Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 51kWORD 10k
22. decembra 2020
E-007020/2020
Otázka na písomné zodpovedanie  E-007020/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Ohrozenie sudcovskej imunity v Poľsku

Poľské orgány sa 18. novembra 2020 dopustili ďalšieho zjavného porušenia nezávislosti súdov. Takzvaný disciplinárny senát Najvyššieho súdu rozhodol zbaviť sudcu Igora Tuleyu imunity, suspendovať ho z výkonu pracovných úloh na dobu neurčitú a počas tohto obdobia mu znížiť plat. Sudca Tuleya bude v dôsledku toho obvinený z neplnenia svojich povinností a prekročenia právomocí.

1. Bez ohľadu na uznesenie Súdneho dvora Európskej únie (C-791/19) a napriek početným výzvam poľských sudcov, európskych sudcov, a dokonca aj poľského sudcu Súdneho dvora EÚ disciplinárny senát aj naďalej vykonáva súdnu funkciu. Prečo Komisia nepredložila Súdnemu dvoru EÚ dodatočnú žiadosť o vydanie príkazu na zaplatenie pokuty?

2. Napriek rozsudku Súdneho dvora Európskej únie o nezávislosti disciplinárneho senátu (C-585/18, C-624/18 a C-625/18) samotný disciplinárny senát tvrdí, že rozsudok Súdneho dvora EÚ nie je pre vnútroštátny právny poriadok záväzný. Aké opatrenia prijala Komisia v reakcii na túto otázku?

3. Prečo Komisia váha so začatím konania o nesplnení povinnosti v súvislosti so situáciou, keď súdne orgány, ako sú Národná súdna rada, Ústavný súd a mimoriadna komora Najvyššieho súdu, nie sú nezávislé?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 11. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia