Parlamentná otázka - E-007020/2020Parlamentná otázka
E-007020/2020

Ohrozenie sudcovskej imunity v Poľsku

Otázka na písomné zodpovedanie  E-007020/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Olivier Chastel (Renew), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Michal Šimečka (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE)

Poľské orgány sa 18. novembra 2020 dopustili ďalšieho zjavného porušenia nezávislosti súdov. Takzvaný disciplinárny senát Najvyššieho súdu rozhodol zbaviť sudcu Igora Tuleyu imunity, suspendovať ho z výkonu pracovných úloh na dobu neurčitú a počas tohto obdobia mu znížiť plat. Sudca Tuleya bude v dôsledku toho obvinený z neplnenia svojich povinností a prekročenia právomocí.

Posledná úprava: 11. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia