Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 35kWORD 9k
23. joulukuuta 2020
E-007063/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-007063/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Henna Virkkunen (PPE)
 Aihe: Yhdyskuntajätevesien käsittelystä ja teollisuuden päästöistä annettujen direktiivien uudelleentarkastelu

Komissio on parhaillaan tarkastelemassa uudelleen yhdyskuntajätevesien käsittelystä ja teollisuuden päästöistä annettuja direktiivejä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä jätevesien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi Itämeren alueella.

Direktiivejä koskevissa komission arvioinneissa on havaittu useita direktiivien täytäntöönpanoon liittyviä haasteita. Lisäksi suurena ongelmana on se, että raskaan teollisuuden epäsuorat päästöt kaupunkien viemärijärjestelmään eivät joissakin maissa aiheuta teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin mukaisten ympäristölupien raja-arvojen asettamista. Tämä on vastoin yhdyskuntajätevesien käsittelystä ja teollisuuden päästöistä annettuja direktiivejä, joissa todetaan, että teollisuuden jätevesien viemäröintiin päästäminen edellyttää toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä erityislupia ja että ympäristön pilaantumisriskin aiheuttava toiminta edellyttää ympäristölupaa. Koska yhdyskuntajätevesien puhdistamot eivät voi puhdistaa näitä päästöjä, ne voivat päätyä vesistöihin.

1. Nämä täytäntöönpanohaasteet lisäävät merkittävästi vaarallisten aineiden ja ravinteiden vapautumista vesiympäristöön. Miten komissio aikoo Itämeren suojelemiseksi varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot panevat molemmat direktiivit täysimääräisesti täytäntöön?

2. Miten tämä näkökulma otetaan huomioon näiden direktiivien meneillään olevassa uudelleentarkastelussa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö