Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 55kWORD 10k
23 december 2020
E-007073/2020
Fråga för skriftligt besvarande  E-007073/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Tineke Strik (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Malin Björk (The Left), Bettina Vollath (S&D)
 Skriftligt svar 
 Angående: Risk för blyförgiftning i det nya migrantlägret på Lesbos

Den 8 december 2020 offentliggjorde Human Rights Watch (HRW) rapporten Greece:Lead Poisoning Concerns in New Migrant Camp (Grekland: Farhågor för blyförgiftning i det nya migrantlägret), med bevis på oexploderade granatkastarprojektiler och ammunition för handeldvapen som migranter har hittat i lägret, som är uppfört på vad som tidigare var ett militärt skjutfält. Blyförgiftning kan orsaka människokroppen allvarliga skador.

I ett svar på en skrivelse från HRW uppgav Greklands migrations- och asylminister Mitarakis att det inte fanns någon blykontamination i lägret innan migranterna flyttades till platsen i september 2020, utan att lägga fram några bevis för detta.

1. Vilka specifika åtgärder har kommissionen vidtagit för att garantera flyktingarnas säkerhet och förhindra att de grekiska myndigheterna utför ytterligare byggnadsarbete, med tanke på denna oroväckande information?

2. Minister Mitarakis nämnde också att den grekiska regeringen skulle genomföra en markundersökning tillsammans med kommissionen under 2020. Kan kommissionen ange vilka områden som ska undersökas, vilken typ av undersökning det rör sig om och vilken metod som ska användas, samt vilka aktörer som ska delta, för att säkerställa att undersökningen är oberoende och öppen för insyn?

3. Enligt Manos Logothetis, generalsekreterare för mottagande av asylsökande, anställde Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) fem experter från medlemsstaternas regeringar, som förklarade att det inte fanns någon risk för blykontaminering. Deltog kommissionen i denna process, eller kände den till den process som ministern har hänvisat till i sina kontakter med HRW?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 11 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy