Parlementaire vraag - E-007085/2020Parlementaire vraag
E-007085/2020

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart in de EU in het licht van de COVID-19-pandemie

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-007085/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Martin Hojsík (Renew), Nils Torvalds (Renew), Luis Garicano (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Ulrike Müller (Renew), Irena Joveva (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nicola Danti (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Olivier Chastel (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Laurence Farreng (Renew), Javier Nart (Renew), Dita Charanzová (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Karen Melchior (Renew), Michal Šimečka (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jan Huitema (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sandro Gozi (Renew), Pascal Canfin (Renew)

In haar voorstel voor een aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen (COM(2018)0244) heeft de Commissie haar voornemen uiteengezet om na te gaan of het haalbaar is om uiterlijk tegen 2021 een gemeenschappelijke vaccinatiekaart voor mensen in de EU te ontwikkelen. Deze vaccinatiekaart zou rekening houden met de nationale vaccinatieschema’s, compatibel zijn met elektronische informatiesystemen inzake immunisatie en grensoverschrijdend kunnen worden gebruikt, waardoor dubbel werk wordt voorkomen.

De invoering van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart is nog dringender geworden in het licht van de aanstaande uitrol van COVID-19-vaccins. Mensen in de EU die het vaccin hebben gekregen, moeten dit op een eenvoudige en effectieve manier aan de autoriteiten kunnen bewijzen, zonder dat hun persoonsgegevens en privacy in het gedrang komen. De vaccinatiekaart zou het reizen tijdens de pandemie kunnen vergemakkelijken, de argumenten voor vaccins kunnen versterken, immunisatiecontrole kunnen ondersteunen en uiteindelijk een einde kunnen maken aan de COVID-19-beperkingen door actieve verworven immuniteit. Een gemeenschappelijke vaccinatiekaart voor COVID-19 zou kunnen bijdragen tot het langetermijnbeheer van de pandemie en tegelijkertijd de basis kunnen vormen voor een toekomstige algemene Europese kaart voor alle vaccins.

Is de Commissie, gezien de urgentie van de COVID-19-pandemie, voornemens om in 2021 een voorstel in te dienen voor een gemeenschappelijke vaccinatiekaart en hoe zal een dergelijk voorstel de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en de eerbiediging van de grondrechten waarborgen?

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid