Întrebare parlamentară - E-007085/2020Întrebare parlamentară
E-007085/2020

Crearea unui card comun de vaccinare în UE în contextul pandemiei de COVID-19

24.12.2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-007085/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Martin Hojsík (Renew), Nils Torvalds (Renew), Luis Garicano (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Ulrike Müller (Renew), Irena Joveva (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nicola Danti (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Olivier Chastel (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Laurence Farreng (Renew), Javier Nart (Renew), Dita Charanzová (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Karen Melchior (Renew), Michal Šimečka (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jan Huitema (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sandro Gozi (Renew), Pascal Canfin (Renew)

În propunerea sa de recomandare a Consiliului privind consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare (COM(2018)0244), Comisia și-a exprimat intenția de a examina fezabilitatea creării unui card comun de vaccinare pentru locuitorii UE până cel târziu în 2021. Acest card de vaccinare urmează să țină seama de calendarele naționale de vaccinare, să fie compatibil cu sistemele electronice de informații privind imunizările și să fie acreditat în vederea unei utilizări transfrontaliere, ceea ce ar reduce suprapunerile.

Adoptarea unui card comun de vaccinare este cu atât mai stringentă cu cât urmează să se efectueze vaccinarea în masă împotriva COVID-19. Locuitorii UE care sunt vaccinați împotriva COVID-19 trebuie să poată demonstra acest lucru autorităților într-un mod simplu și eficace, fără să le fie compromise datele cu caracter personal și viața privată. Cardul de vaccinare ar putea facilita deplasările în timpul pandemiei, promova oportunitatea vaccinării, sprijini monitorizarea acțiunilor de imunizare și, în cele din urmă, ar putea pune capăt restricțiilor introduse în contextul pandemiei prin dobândirea unei imunități active. Un card comun de vaccinare pentru COVID-19 ar putea contribui la gestionarea pe termen lung a pandemiei și ar putea constitui baza pentru introducerea în viitor a unui card european general pentru toate vaccinurile.

Având în vedere acuitatea pandemiei de COVID-19, intenționează Comisia să prezinte în 2021 o propunere privind un card comun de vaccinare și cum va garanta această propunere protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și respectarea drepturilor fundamentale?

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate