Parlamentná otázka - E-007085/2020Parlamentná otázka
E-007085/2020

Vytvorenie spoločného očkovacieho preukazu v EÚ vzhľadom na pandémiu COVID-19

Otázka na písomné zodpovedanie  E-007085/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Martin Hojsík (Renew), Nils Torvalds (Renew), Luis Garicano (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Ulrike Müller (Renew), Irena Joveva (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nicola Danti (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Olivier Chastel (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Laurence Farreng (Renew), Javier Nart (Renew), Dita Charanzová (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Karen Melchior (Renew), Michal Šimečka (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jan Huitema (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sandro Gozi (Renew), Pascal Canfin (Renew)

Komisia vo svojom návrhu odporúčania Rady o posilnenej spolupráci v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním (COM(2018)0244), predstavila svoj zámer preskúmať uskutočniteľnosť vytvorenia spoločného očkovacieho preukazu pre občanov EÚ najneskôr do roku 2021. Tento očkovací preukaz by zohľadňoval očkovací kalendár jednotlivých členských štátov, bol by kompatibilný s elektronickými informačnými systémami o imunizácii a bol by schválený na cezhraničné použitie, čím by sa zabránilo duplicite.

Vytvorenie spoločného očkovacieho preukazu je vzhľadom na blížiace sa zavedenie vakcín proti COVID-19 ešte naliehavejšie. Ľudia v EÚ, ktorí už očkovaciu látku dostali, by mali mať možnosť dokázať to orgánom jednoduchým a účinným spôsobom bez ohrozenia svojich osobných údajov a súkromia. Očkovací preukaz by mohol uľahčiť cestovanie počas pandémie, poukázať na prínosy očkovania, podporiť monitorovanie imunizácie a v konečnom dôsledku vďaka aktívnej získanej imunite viesť k ukončeniu obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou. Spoločný očkovací preukaz pre COVID-19 by mohol prispieť k dlhodobému riadeniu pandémie a zároveň do budúcna slúžiť ako základ pre všeobecný európsky preukaz pre všetky očkovacie látky.

Má Komisia vzhľadom na naliehavosť pandémie COVID-19 v úmysle predložiť návrh na zavedenie spoločného očkovacieho preukazu v roku 2021 a ako v takomto návrhu zaručí ochranu osobných údajov, súkromia a zachovanie základných práv?

Posledná úprava: 11. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia