• DA - dansk
  • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-000043/2021(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-000043/2021(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Stella Kyriakides

EU er et ekspertisecenter på verdensplan inden for forskning i reumatologi. Gennem EU's rammeprogrammer for forskning og innovation har Kommissionen investeret i grundlæggende, klinisk og folkesundhedsmæssig forskning i reumatiske sygdomme og muskel‐ og knoglelidelser. Mange indkaldelser af forslag vedrørende ikkeoverførbare sygdomme, aldring, sundhed på arbejdspladsen og nye teknologier var relevante for disse udbredte sygdomme. EU's rammeprogram for 2021-2027, Horisont Europa[1], vil fortsat støtte forskning og innovation inden for reumatiske sygdomme og muskel‐ og knoglelidelser og deres ledsagesygdomme.

Selv om der er gjort forskningsmæssige fremskridt i de seneste årtier med hensyn til at forstå disse sygdomme og med hensyn til biologiske lægemidler, lider mange patienter i EU af reumatiske sygdomme og muskel‐ og knoglelidelser eller er i bedring. Lægemiddelstrategien for Europa[2] har til formål at fremme forskning på områder med uopfyldte behov, herunder for reumatiske sygdomme og muskel‐ og knoglelidelser, gennem en revision af incitamentsystemet i den almindelige lovgivning om lægemidler[3] og gennem samarbejde mellem aktørerne i lægemidlers livscyklus inden for tilvejebringelse af evidens og videnskabelig rådgivning. Den indeholder også bestemmelser om revision af lovgivningen om lægemidler til sjældne sygdomme og pædiatriske lægemidler[4]. Andre indsatsområder omfatter nye anvendelser af lægemidler, finansiering af forskning og udvikling og foranstaltninger til sikring af lægemiddelforsyningen.

Den fælles indkøbsaftale om indkøb af medicinske modforanstaltninger[5] i henhold til afgørelse 1082/2013/EU[6] indeholder bestemmelser om grænseoverskridende fælles indkøb til bekæmpelse af overførbare sygdomme. Et nyligt fælles indkøb[7] gør det muligt for de deltagende lande[8] at bestille millioner af hætteglas med 18 lægemidler til intensivafdelinger[9], som i sidste ende også kan anvendes til behandling af patienter med reumatiske sygdomme og muskel‐ og knoglelidelser og navnlig komplikationer i forbindelse med muskel‐ og knoglelidelser.

Seneste opdatering: 6. maj 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik