Parlamentarna vprašanja
PDF 51kWORD 10k
19. januar 2021
E-000268/2021
Vprašanje za pisni odgovor  E-000268/2021
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Biljana Borzan (S&D), Tonino Picula (S&D), Irena Joveva (Renew), István Ujhelyi (S&D), Tanja Fajon (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Olivier Chastel (Renew), Traian Băsescu (PPE), Elisabetta Gualmini (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left), Ljudmila Novak (PPE), Monika Beňová (S&D), Loránt Vincze (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Marianne Vind (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Dietmar Köster (S&D), Romana Tomc (PPE), Frédérique Ries (Renew), Marek Paweł Balt (S&D), Radan Kanev (PPE), Franc Bogovič (PPE), Inese Vaidere (PPE), Janina Ochojska (PPE), Alex Agius Saliba (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (The Left), Vlad Gheorghe (Renew), Miroslav Číž (S&D), Hildegard Bentele (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Rovana Plumb (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Christel Schaldemose (S&D), Demetris Papadakis (S&D)
 Zadeva: Ravnanje s prekomernimi količinami plastičnih odpadkov po uvedbi novih pravil EU o pošiljkah plastičnih odpadkov

S 1. januarjem 2021 so začela veljati nova pravila EU, ki prepovedujejo izvoz nesortiranih plastičnih odpadkov iz EU v države, ki niso članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). V zadnjih letih sta se proizvodnja plastike in s tem količina plastičnih odpadkov močno povečali. V EU se za recikliranje zbere le približno 30 % plastičnih odpadkov. Približno polovica te količine se izvozi v države zunaj EU za nadaljnjo predelavo.

Ker v EU primanjkuje ustrezne infrastrukture za recikliranje, da bi bili preostali nesortirani plastični odpadki predelani lokalno, okoljske nevladne organizacije vse bolj skrbi, da bodo prekomerne količine plastičnih odpadkov, ki bi se prej izvozile, na koncu sežgane ali deponirane na odlagališčih.

1. Kako bo Komisija zagotovila, da bodo države članice s prekomernimi količinami plastičnih odpadkov, ki se ne izvozijo v tretje države, ravnale tako, da ne bo škodljivo za naravno in človekovo okolje?

2. Ali Komisija poleg pomembnih prizadevanj za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov z omejevanjem uporabe in proizvodnje nekaterih vrst plastike načrtuje kakšne konkretne spodbude za omogočanje naložb v nove in potrebne obrate za recikliranje?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 3. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov