Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 10k
21. januára 2021
E-000363/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-000363/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Miroslav Radačovský (NI)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Odklad splátok úverov - spotrebiteľ má právo na informácie, na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a na ochranu svojich ekonomických záujmov

Zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení novely č. 75/2020 účinnej od 09.04.2020 (ďalej len "zákon") umožňuje spotrebiteľom, ale aj malým a stredným podnikateľom odložiť si splátky svojich úverov. Pri spotrebiteľských úveroch a hypotékach v bankách o 9 mesiacov a v nebankových a leasingových spoločnostiach maximálne o 6 mesiacov.

Keďže pred podaním žiadosti o odklad splátok veriteľ neposkytuje informácie o úvere, spotrebiteľ nie je o podmienkach úveru vopred informovaný. Spotrebiteľ má právo na informácie, na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a na ochranu svojich ekonomických záujmov. Veriteľ informácie oznámi až dva mesiace po podaní žiadosti o odklad a úver sa medzičasom úročí zmluvným úrokom.

Veritelia budú môcť po ukončení odkladu splátok jednostranne zmeniť zmluvné podmienky, napr. zmeniť úroky, výšku poplatkov a splátok bez toho, aby bol o tom spotrebiteľ vopred informovaný. V skutočnosti povolením odkladu splátok uzavrie novú zmluvu.

Žiadosti o odklad splátok od 1.1.2021 majú za následok zápis v úverovom registri.

Takéto znenie vyššie uvedeneho zákona odporuje slovenskej právnej úprave a smernici 93/13/EHS.

V prípade zistenia porušenia práv spotrebiteľov, aké kroky podnikne Komisia, aby zabezpečila súlad s právnymi predpismi EÚ?

Posledná úprava: 3. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia