Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000534/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000534/2021

Αθρόες εισαγωγές κηπευτικών αμφιβόλου ποιότητας από την Τουρκία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000534/2021/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στους παραγωγούς κηπευτικών στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι, εν μέσω πανδημίας, βλέπουν την εσωτερική αγορά να κατακλύζεται από φθηνά τουρκικά κηπευτικά αμφιβόλου ποιότητας.

Δεδομένου ότι:

Μεταξύ 1ης και 23ης Νοεμβρίου 2020 έχουν ήδη δημοσιευθεί στο σύστημα RASFF 26 υπερβάσεις των ανωτάτων ορίων καταλοίπων (MRLs) σε φρούτα και λαχανικά προερχόμενα από την Τουρκία καθώς και φυτοφαρμάκων που έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ.

Η χρήση τέτοιων φυτοφαρμάκων συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους παραγωγούς που τηρούν τα πρότυπα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων διασφαλίζουν ότι τόσο για τα παραγόμενα στην ΕΕ όσο και για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες τρόφιμα ισχύουν εξίσου τα ίδια πρότυπα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork» θα λαμβάνονται υπόψη, κατά την εισαγωγή μη εγκεκριμένων πλέον στην ΕΕ ουσιών φυτοφαρμάκων, όλες οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές πτυχές.

Η ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου