Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 17k
1 maj 2021
E-000577/2021(ASW)
Svar från Stella Kyriakides
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-000577/2021

I Europas plan mot cancer fastställs ambitiösa mål för att ta itu med livsstilsrelaterade riskfaktorer, inklusive tobakskonsumtion – den främsta påverkbara orsaken till cancer. Åtgärder kommer att läggas fram inom planen från och med 2021 för att bidra till en tobaksfri generation, bland annat genom en revidering av tobaksdirektivet(1) för att göra produktregleringen striktare.

Enligt direktivet är det förbjudet att släppa ut tobak för användning i munnen på marknaden, med undantag för Sverige.

Det råder enighet om att tobak för användning i munnen är beroendeframkallande och har skadliga hälsoeffekter, bland annat cancer. Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker bekräftade 2008 de skadliga hälsoeffekterna av snus och andra typer av rökfri tobak i sitt yttrande(2).

Kommissionen kommer att fortsätta att följa den evidensbaserade strategin och framför allt, när det gäller folkhälsa, eftersträva högsta möjliga skyddsnivå för tobak och tobaksrelaterade produkter.

(1)Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1).
(2)https://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
Senaste uppdatering: 3 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy