Parlamento klausimas - E-000597/2021(ASW)Parlamento klausimas
E-000597/2021(ASW)

Thierry Bretono atsakymas Europos Komisijos vardu

Komisija yra įsipareigojusi kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimu. Pagal Strategiją dėl vaikams geresnio interneto[1] Komisija bendrai finansuoja karštųjų linijų tinklą INHOPE[2]: tikslas – gauti interneto naudotojų pranešimus apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir kartu su internetinių paslaugų teikėjais ir teisėsaugos institucijomis imtis priemonių, kad tas turinys būtų pašalintas, taip pat rinkti statistinius duomenis ir fiksuoti tendencijas. Komisija taip pat yra susirūpinusi, kad visame pasaulyje sparčiai gausėja pačių vaikų sukurtos seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos[3].

Direktyvoje dėl seksualinės prievartos prieš vaikus[4] seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimas yra kriminalizuoti. Baudžiamoji atsakomybė suaugusiesiems taikoma ir tada, kai vaikas prisideda savo noru.

Naujajame pasiūlyme dėl Skaitmeninių paslaugų akto[5] numatyti keli svarbūs įpareigojimai, be kita ko, labai didelėms interneto platformoms: jos turės įvertinti ir mažinti savo sistemų keliamą riziką, susijusią su neteisėto turinio plitimu ir bet kokiais vaikų teisių pažeidimais. Šiuo metu teisėkūros procese svarstomas pasiūlymas dėl laikinojo reglamento, kuriuo būtų užtikrinta, kad internetinių ryšių paslaugų teikėjai, laikydamiesi tam tikrų sąlygų, galėtų toliau taikyti savanoriškas kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete priemones[6]. Kaip paskelbta Veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategijoje[7], 2021 m. Komisija taip pat pasiūlys ilgalaikį teisėkūros sprendimą, leisiantį veiksmingiau kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus.

Be to, pagal persvarstytą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą[8] dalijimosi vaizdo medžiaga platformos turi įdiegti priemones (įskaitant veiksmingą amžiaus tikrinimą, tėvų kontrolę ir turinio žymėjimo bei pranešimo apie jį mechanizmus), kad būtų apribota vaikų prieiga prie žalingo turinio internete, o plačioji visuomenė būtų apsaugota nuo nusikalstama veika laikomo turinio.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika