Parlamento klausimas - E-000597/2021Parlamento klausimas
E-000597/2021

Nepilnamečių apsaugos internete priemonės

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-000597/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Luisa Regimenti (ID), Silvia Sardone (ID), Anna Bonfrisco (ID), Lucia Vuolo (ID), Elena Lizzi (ID), Marco Dreosto (ID), Stefania Zambelli (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Simona Baldassarre (ID), Gilles Lebreton (ID), Bernhard Zimniok (ID), Carlo Fidanza (ECR), Joachim Kuhs (ID), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Sergio Berlato (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Salvatore De Meo (PPE), Daniela Rondinelli (NI), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Herve Juvin (ID)

Pastaruoju metu pedofilijos reiškinys tapo itin rimtu –ne tik dėl to, kad medžiaga plačiai platinama internete, bet ir dėl to, kad pastarasis sudaro sąlygas intymiems galimų partnerių pokalbiams pašalinant kai kuriuos kultūrinius, asmeninius ir su amžiumi susijusius skirtumus, kurie paprastai riboja suaugusiųjų ir nepilnamečių santykius.

Iš tiesų, ES teisės aktų leidėjo veikloje neatsižvelgiama į visus atvejus, kai seksualinė prievarta tiesiogiai vartojama internete, t. y. kai vaikas teikia vaikų pornografijos medžiagą po to, kai buvo užmegzti pasitikėjimu grindžiami santykiai tarp medžiotojo ir aukos.

Be to, nekontroliuojamas naudojimasis internetu gali palengvinti prieigą prie nepilnamečiams netinkamo turinio, pavyzdžiui, interneto svetainių, kuriose aukštinama anoreksija ir bulimija, įskaitant interneto svetaines, kurios kursto savižudybę ir savęs žalojimą.

Europos Parlamentas teikia Komisijai šiuos klausimus:

Atnaujinta: 2021 m. vasario 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika