Întrebare parlamentară - E-000597/2021Întrebare parlamentară
E-000597/2021

Măsuri de protecție a minorilor pe internet

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-000597/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Luisa Regimenti (ID), Silvia Sardone (ID), Anna Bonfrisco (ID), Lucia Vuolo (ID), Elena Lizzi (ID), Marco Dreosto (ID), Stefania Zambelli (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Simona Baldassarre (ID), Gilles Lebreton (ID), Bernhard Zimniok (ID), Carlo Fidanza (ECR), Joachim Kuhs (ID), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Sergio Berlato (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Salvatore De Meo (PPE), Daniela Rondinelli (NI), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Herve Juvin (ID)

Fenomenul pedofiliei a căpătat în zilele noastre dimensiuni extrem de grave, nu doar din cauza propagării masive a materialelor de acest tip, sub efectul de multiplicare al internetului, ci și pentru că internetul permite discuții intime între posibili interlocutori, ștergând cu buretele anumite diferențe generaționale și culturale care, în mod normal, limitează relația dintre adulți și minori.

Într-adevăr, acțiunile legiuitorului european nu iau în considerare toate cazurile în care abuzul sexual este consumat direct online, adică în care materialul de pornografie infantilă este furnizat de copil în urma instaurării unei relații de încredere între prădător și victimă.

Nu doar atât: utilizarea necontrolată a internetului îi poate duce pe minori la conținuturi care nu sunt adecvate vârstei lor ca, de exemplu, site-uri care promovează practici ca anorexia și bulimia sau chiar site-uri care incită la sinucidere și autovătămare.

Având în vedere aceste considerații, rugăm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:

Ultima actualizare: 12 februarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate