Parlamentná otázka - E-000597/2021Parlamentná otázka
E-000597/2021

  Opatrenia na ochranu maloletých osôb na internete

  Otázka na písomné zodpovedanie  E-000597/2021
  Komisii
  článok 138 rokovacieho poriadku
  Luisa Regimenti (ID), Silvia Sardone (ID), Anna Bonfrisco (ID), Lucia Vuolo (ID), Elena Lizzi (ID), Marco Dreosto (ID), Stefania Zambelli (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Simona Baldassarre (ID), Gilles Lebreton (ID), Bernhard Zimniok (ID), Carlo Fidanza (ECR), Joachim Kuhs (ID), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Sergio Berlato (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Salvatore De Meo (PPE), Daniela Rondinelli (NI), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Herve Juvin (ID)

  Fenomén pedofílie nadobudol v súčasnosti bezprecedentné rozmery, a to nielen v dôsledku rozsiahleho šírenia materiálu prostredníctvom internetu, ale aj preto, že internet umožňuje intímnu výmenu medzi prípadnými účastníkmi rozhovoru, pričom odstraňuje určité hranice, ako sú kultúrne a vekové rozdiely, ktoré bežne obmedzujú vzťahy medzi dospelými a maloletými.

  Činnosť európskeho zákonodarcu nezohľadňuje všetky prípady, v ktorých dochádza k sexuálnemu zneužívaniu priamo na internete, t. j. prípady, keď materiál obsahujúci detskú pornografiu poskytuje samotná maloletá osoba po tom, ako sa medzi predátorom a obeťou nadviaže dôverný vzťah.

  A nielen to: nekontrolované používanie internetu môže uľahčiť prístup k obsahu, ktorý nie je vhodný pre maloleté osoby, ako sú webové stránky, ktoré prehlbujú problém anorexie a bulímie vrátane stránok, ktoré podnecujú samovraždu a sebapoškodzovanie.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame Komisiu, aby odpovedala na tieto otázky:

  Posledná úprava: 12. februára 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia