Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 38kWORD 18k
15. července 2021
E-000612/2021(ASW)
Odpověď komisaře Reynderse
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-000612/2021

Komise se nevyjadřuje k trestněprávním předpisům členských států, pokud se jimi neprovádí právo EU.

Tvorba politického rámce EU a podpora opatření pro boj proti dezinformacím je založena rovněž na plném respektování základních práv, zejména svobody projevu a plurality sdělovacích prostředků. V roce 2018 přijala Komise akční plán proti dezinformacím(1), v červnu 2020 společné sdělení „Boj proti dezinformacím o COVID-19 – pravda a mýty“(2) a v prosinci 2020 Akční plán pro evropskou demokracii(3).

Ve společném sdělení Komise identifikovala ustanovení týkající se dezinformací, včetně ustanovení trestněprávní povahy související s dezinformacemi, a to i v nouzových opatřeních přijatých členskými státy. Pokud se trestné činy definují příliš široce a jsou spojeny s nepřiměřenými sankcemi, mohou omezovat ochotu zdrojů mluvit s novináři a mohou vést k autocenzuře, což vyvolává obavy zejména v souvislosti se svobodou projevu.

Cílem Akčního plán pro evropskou demokracii je posílit odolnost demokracií v EU a stanovit opatření, která podpoří svobodné a spravedlivé volby, silnou účast na demokratickém životě, svobodné a nezávislé sdělovací prostředky a boj proti dezinformacím. Komise vypracuje pokyny, jak by platformy měly posílit kodex zásad boje proti dezinformacím. Komise rovněž navrhla akt o digitálních službách, který obsahuje pravidla, kterými se mají řídit velmi velké online platformy při posuzování a zmírňování negativních dopadů a systémových rizik, pokud jde o navrhování podoby jejich platforem a zranitelnost nabízených služeb vůči úmyslné manipulaci.

V rámci Akčního plánu pro evropskou demokracii Komise také oznámila návrh na zajištění větší transparentnosti v oblasti politické reklamy, který bude zahrnovat podrobné posouzení stávajících příslušných právních předpisů členských států.

(1)JOIN(2018) 36 final.
(2)JOIN/2020/8 final.
(3)COM/2020/790 final.
Poslední aktualizace: 28. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí