Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 53kWORD 11k
2 februarie 2021
E-000653/2021
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-000653/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Frédérique Ries (Renew), Izabela-Helena Kloc (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Franc Bogovič (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Traian Băsescu (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Georgios Kyrtsos (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Bogdan Rzońca (ECR), Theodoros Zagorakis (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Eugen Tomac (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Siegfried Mureşan (PPE)
 Răspuns scris 
 Subiect: Actul delegat referitor la taxonomia finanțelor sustenabile privind adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice – riscul denaturării investițiilor durabile în lanțul valoric al aluminiului din UE

Comisia este în curs de finalizare a actului delegat privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în contextul cadrului de finanțare sustenabilă al UE.

Deși producția de aluminiu primar este eligibilă, producătorii nu pot să respecte pragurile de energie electrică pentru emisiile indirecte, deoarece limitele propuse de 100 g CO2/kWh (anexa I)(1) și 270 g CO 2/kWh (anexa II)(2) pentru conținutul de carbon al energiei electrice consumate depind strict de localizarea geografică. În UE-27, acest lucru ar permite doar unui număr minim de topitorii din cele 11 încă funcționale, cu o capacitate anuală de aproximativ 2 milioane de tone, să îndeplinească criteriile.

Pragul de atenuare a schimbărilor climatice bazat pe principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” din cadrul obiectivului de adaptare la schimbările climatice (anexa II) ar eticheta de facto majoritatea topitoriilor din UE ca prejudiciind în mod semnificativ mediul.

Date fiind cele de mai sus:

Cum se va asigura Comisia că nu va eticheta cea mai mare parte a producției primare de aluminiu din UE ca „prejudiciind semnificativ mediul”, în ciuda faptului că aceasta are o amprentă de carbon cu 50 % mai mică decât media globală și de trei ori mai mică decât cea a Chinei?

De ce actul delegat – în temeiul căruia măsurile de atenuare care vizează atingerea pragurilor identificate nu mai sunt eligibile – ignoră recomandările inițiale ale Grupului de experți tehnici al Comisiei(3)?

(1)https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf
(2)https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-2_en.pdf
(3)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 19 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate