Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 29kWORD 18k
28. huhtikuuta 2021
E-000670/2021(ASW)
Johtavan varapuheenjohtajan Frans Timmermansin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-000670/2021

Komissio on ehdottanut EU:n ilmastotavoitteen kiristämistä siten, että kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tarkoitus on edetä tasapainoisemmalla tavalla kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kunnianhimoisempi ilmastotavoite pyritään saavuttamaan lisäämällä toimia useilla aloilla, ja jäsenvaltiot valitsevat parhaat vaihtoehdot näiden tavoitteiden mukaisen kansallisen energiajärjestelmän kehittämiseksi.

Tähän sisältyvät toimet, joilla vähennetään jätteistä ja niiden käsittelystä aiheutuvia päästöjä muun muassa energiantuotannossa. Tässä yhteydessä biojätteen polton ei katsota lisäävän hiilidioksidin nettopäästöjä. Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin yhdistettynä tällaisen jätteen käyttö sähkön tai lämmön tuotantoon voi todellakin aikaansaada hiilidioksidin nettomääräisiä poistoja.

Vaikka laajamittaista hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ei ole näköpiirissä EU:n tasolla ennen vuotta 2030, komissio arvioi, että tällä teknologialla voidaan edistää ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä erityisesti aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää. Komissio tukee hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämistä. EU:n Horisontti 2020 ‐ohjelmasta on osoitettu lähes 240 miljoonaa euroa hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia koskeviin hankkeisiin. Horisontti Eurooppa ‐puiteohjelmasta tuetaan edelleen tähän liittyviä tutkimus‐ ja innovointihankkeita. Myös EU:n päästökauppajärjestelmän innovaatiorahastosta voidaan osoittaa tukea innovatiivisille hiilidioksidin talteenotto‐ ja varastointihankkeille.

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö