Parlamentní otázka - E-001059/2021(ASW)Parlamentní otázka
E-001059/2021(ASW)

Odpověď vysokého představitele, místopředsedy Borrella jménem Evropské komise

Cílem spolupráce EU s Kubou v rámci dohody o politickém dialogu a spolupráci[1] je podpořit politické a hospodářské reformy, demokracii a lidská práva a zlepšit život Kubánců. K tomu jsou využívány všechny nástroje, které má EU k dispozici – politický dialog, ale také spolupráce. Přisoudit však jakýkoli konkrétní vývoj na Kubě, potažmo kdekoli na světě, na vrub přímo konkrétní akci ze strany EU, by bylo obtížné.

Jak delegace EU na Kubě, tak útvary EU v ústředí uspořádaly celou řadu setkání se všemi složkami kubánské (a také evropské) občanské společnosti. Šlo mimo jiné o setkání s vítězi Sacharovovy ceny a dalšími disidentskými skupinami, obránci lidských práv, nezávislými novináři a umělci. Přes dvacet takových setkání se uskutečnilo jen v rámci přípravy zatím posledního dialogu o lidských právech (26. února 2021).

EU očekává, že Kuba bude respektovat základní svobody a lidskou důstojnost svých občanů, a pravidelně kubánské orgány upozorňuje na znepokojivé případy, jako jsou ty, které uvedli vážení poslanci. Děje se tak jak v rámci zvláštního dialogu o lidských právech, který byl zřízen podle dohody, tak i jinými způsoby.

Poslední aktualizace: 20. května 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí